slogan
Cụm Công Nghiệp Uyên Hưng
CHO THUÊ KHO XƯỞNG CCN
CHO THUÊ KHO - XƯỞNG
MỞ BÁN GIA ĐOẠN 6
icon

Tin tức

THANH LÝ TÀI SẢN
Thanh lý tài sản
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ
Cụm Công nghiệp Uyên Hưng
CHO THUÊ KHO XƯỞNG
CHO THUÊ KHO XƯỞNG
THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN
Công Ty CP Lâm Sản và Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Bình Dương tổ chức bán thanh lý Tài sản xe Ô tô và cơ [...]
THÔNG BÁO  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) xin trân trọng thông [...]