slogan
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Khai trương nhà mẫu và giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
CHO THUÊ KHO XƯỞNG - Cụm CN Uyên Hưng
icon

Tin tức

MỞ BÁN 24 Ô ĐẤT NỀN TẠI KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ UYÊN HƯNG
Vị trí: 1 – 12F1, 1 – 3E, 24 – 25E, 38 – 39E, 1 – 5D2
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
MỞ BÁN ĐỢT 4 – KHU NHÀ Ở TMDV PHÚ MỸ
MỞ BÁN ĐỢT 4 – KHU NHÀ Ở TMDV PHÚ MỸ
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
MỞ BÁN ĐỢT 1  KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ UYÊN HƯNG
MỞ BÁN ĐỢT 1 KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ UYÊN HƯNG