slogan
icon

Khảo sát thiết kế Giao thông

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN GIAO THÔNG

1. Các dịch vụ tư vấn thiết kế giao thông chủ yếu

-  Thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng.

- Thiết kế cấp thoát nước.

- Thiết kế xử lý nước thải.

- Thiết kế các công trình giao thông cầu đường bộ, mặt đường, bến bãi.

- Tư vấn đầu tư.

- Tư vấn quản lý dự án.

- Khảo sát địa hình địa chất.

- Tư vấn, giám sát, thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng.

- Công trình cầu đường giao thông, thủy lợi thuộc dự án nhóm B.

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công dự toán công trình.

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng và dự toán công trình.

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng và chất liệu công trình.

2. Các công trình tiêu biểu

- Đường vào trung tâm Chính trị  Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

- Đường ven sông Sài Gòn.

- Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

- Hạ tầng Khu công nghiệp Đất Cuốc.

- Hạ tầng Khu tái định cư, Khu công nghiệp An Tây.

- Hạ tầng Khu biệt thự Vĩnh Phú.

- Hạ tầng Cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng.

Bài viết khác